Spis Ute Rogalands personvernerklæring

Sist oppdatert: 28.03.2018 - 13:30

I dette dokumentet vil vi forklare hvordan Spis Ute Rogaland innhenter og bruker informasjonen som blir innhentet.

Informasjonen som blir lagret vil for det meste bare være tilgjengelig for administratorer på siden, men noe av informasjonen vil også være tilgjengelig for moderatorer slik at de kan utføre jobben sin. Den mest sensitive informasjonen, som passord, vil derimot ikke være tilgjengelig for noen og vil heller ikke bli lagret i klartekst.

Statistikk

Spis Ute Rogaland bruker Facebook Analytics og Google Analytics. Dette er tjenester som Spis Ute Rogaland bruker for å kunne få en oversikt over hvordan folk bruker siden, og på denne måten forbedre oss på det som det er stor pågang på. Disse tjenestene vil også kunne loggføre hvilke nettlesere og operativsystem som blir brukt, som igjen kan hjelpe oss i videreutvikling av hjemmesiden slik at den er optimalisert for mest mulig besøkende. Denne dataen er anonym og vil ikke kunne spores tilbake til deg som bruker.

Informasjonskapsler

Dette brukes på sidene for å kunne føre statistikk gjennom Google Analytics og Facebook Analytics. Det blir også laget en sesjonsbasert informasjonskapsel når du logger inn. Denne blir slettet etter 30 minutt inaktiv tid, eller når du logger ut fra siden. Disse informasjonskapslene blir opprettet slik at du forblir innlogget på siden mens du bruker den, og på denne måten så slipper du å logge inn for hver gang du skal gjøre noe.

Informasjon som lagres i databasen vår

Spis Ute Rogaland henter inn og lagrer minimalt av informasjon om deg. Når du registrerer bruker manuelt hos oss så er dette data som kan bli lagret:

Hvis bruker velger å logge inn med Facebook så er det samme data som blir hentet, forutenom passordet.

Manuell registrering

Minimumsdata du må oppgi ved manuell registrering består av Navn, E-post og passord. E-post vil ikke bli gjengitt på siden andre plasser enn redigering av profilen din, samt i oversikten over registrerte brukere for moderatorer og administratorer. Passordet blir kryptert/"hashet" før det blir lagret i databasen, og ingen hos Spis Ute Rogaland vil ha tilgang til dette.

Datoen kontoen blir opprettet på er for å kunne ha oversikten over om tiltak vi har gjort har ført til at mer brukere registrerte seg i en gitt periode.

Vi lagrer redigerings/modifiserings data i databasen for å ha en oversikt over hvem som gjør forandringer på brukere. Dette blir brukt mer for å kunne skille dersom en bruker gjør forandringer selv på kontoen sin, eller om en moderator/administrator gjør dette. Dette gjøres for å kunne ha en oversikt over hvem som gjør hva på Spis Ute Rogaland

Profil bilde og Biografi er frivilling informasjon, og lagres bare dersom det er ønskelig med en mer utfyllende profil på siden. Planen er å vise biografien til en bruker dersom de klikker på navnet til brukeren i en anmeldelse, men dette er pr. dags dato ikke implementert. Profilbildet vil vises når du skriver en anmeldelse, samt på profilen når dette blir operativt.

Innloggings IP og Innloggings Dato blir lagret fordi du som bruker skal ha muligheter til å sjekke om noen misbruker kontoen din. Du kan da enkelt sjekke basert på innloggingstid/dato når kontoen din sist innlogget, og ved å se IP adressen så kan du avgjør om det var du som logget inn eller om kontoinformasjonen kanskje er på villveier. Dette er en funksjon som hovedsaklig er laget for at brukere skal kunne ha en oversikt over dette selv. På din personlige konto oversikt så vil du se de siste 5 innloggingene som har blitt gjort av din bruker.

Facebook registrering/Innlogging

Her vil data som Navn, E-post, det aktive Profilbildes URL og OAUTH ID og tilbyder bli hentet fra Facebook og lagret dersom du godkjenner at appen skal få tilgang til dette. Dersom du logger inn ved en senere anledning og noe av denne informasjonen har blitt forandret så vil den oppdatere dette i systemet. Profilbilde er ikke frivilling for Facebook brukere, og dette vil oppdatere seg hver gang du logger inn dersom du har forandret det aktive profil bildet ditt fra forrige gang du logget inn. OAUTH IDen er en ID som blir opprettet fra Facebook i det du gir Spis Ute Rogaland appen tilgang.

Passord blir IKKE hentet fra Facebook. For å logge inn med passord fremfor Facebook innlogging i fremtiden så må du personlig opprette ett passordet enten gjennom konto sidene eller ved å resette passordet. For å autentisere at den Facebook kontoen som logger seg på er den samme som godtok "Spis Ute Rogaland" appen under registrering så vil OAUTH IDen bli brukt. Dette er en ID som blir opprettet når du registrerer deg, og blir laget av Facebook som en måte å kunne autentisere brukere. Denne kan du når som helst fjerne ved å gå til Facebook -> Innstillinger -> Apper og finne "Spis Ute Rogaland" i listen over apper, for så å trykke på "X" for å fjerne. Du vil da ikke ha muligheter å logge inn med Facebook lengre, men kan enda bruke e-post og passord som en vanlig bruker.

Datoen kontoen blir opprettet på er for å kunne ha oversikten over om tiltak vi har gjort har ført til at mer brukere registrerte seg i en gitt periode.

Vi lagrer redigerings/modifiserings data i databasen for å ha en oversikt over hvem som gjør forandringer på brukere. Dette blir brukt mer for å kunne skille dersom en bruker gjør forandringer selv på kontoen sin, eller om en moderator/administrator gjør dette. Det er da enklere å eventuelt tilbakestille brukeren til sist gang han/hun gjorde en forandring selv dersom det skulle oppstå noen problemer.

Biografi er frivilling informasjon, og lagres bare dersom det er ønskelig med en mer utfyllende profil på siden. Planen er å vise biografien til en bruker dersom de klikker på navnet til brukeren i en anmeldelse, men dette er pr. dags dato ikke 100% implementert.

Innloggings IP og Innloggings Dato blir lagret fordi du som bruker skal ha muligheter til å sjekke om noen misbruker kontoen din. Innloggingstid/dato vil bli brukt for å sjekke hvor lenge siden kontoen var aktiv, og vise dette på profilsiden når den er operativ, men ellers så har dette ikke stor betydning og er mest tilrettelagt for brukere slik at de har oversikt over hvor brukeren deres blir innlogget fra. På din personlige konto oversikt så vil du se de siste 5 innloggingene som har blitt gjort av din bruker.

Logg av resetting av passord

Det blir opprettet en logg når en bruker resetter passordet. Her blir informasjon som Dato, IP til personen som prøver å resette passordet, aktiveringsdato og aktiveringsIP. Dette er gjort av sikkerhetsmessige årsaker for å kunne se tilbake på informasjon dersom det har blitt utført ulovlige handlinger (at noen forsøker å misbruke kontoen din ved å bytte passord).

Logg av anmeldelser

Alle anmeldelser blir loggført med dato, modifiseringsdato og hvem som utførte modifiseringen. Dette for å loggføre alle forandringer som blir gjort.

Logg av opplastet bilder

Bilder som blir lastet opp er også lagret med dato når de ble lastet opp, hvilken bruker som lastet de opp og en modifiseringsdato dersom det har blitt utført noen forandringer på teksten.

Hvem har tilgang til dataen

Forutenom det som er offentlig tilgjengelig på sidene vår, så er det bare administratorer som har tilgang til alt av dataen i vårt system. Moderatorer vil ha tilgang til noe for å kunne moderere sidene og hindre at folk misbruker systemet. Dataen forbli hos oss, og vil ikke bli gitt eller solgt til noen andre. Unntaket hvor data kan bli gitt til andre er dersom grove brudd på reglene blir utført, som eksempelvis ulovlige bilder blir lastet opp eller drapstrusler og annet havner i anmeldelser av spisesteder. Da vil, basert på alvorligheten av hendelsen, denne informasjonen bli dokumentert og oversendt til politiet for videre håndtering.